Familjejuridik

Oavsett var i livet Du står berörs Din vardag av juridiska frågor.

I många av dessa kan Du få hjälp hos oss.

Vår boutredningsavdelning Södertälje Juridik erbjuder familjejuridisk hjälp i livets alla skeden och främst med inriktning mot bouppteckningar, boutredningar och arvskiften.

Daniel Timén

Jurist och Auktoriserad Boutredare med mångårig erfarenhet av familjejuridik, tillsammans med flertalet angränsande områden inom boutredningar. Av domstol förordnad boutredningsman och skiftesman. Specialisering ekonomisk familjerätt.

Telefon08-550 303 37,
Direkt08-554 244 94

daniel.timen@sodertaljejuridik.se

Micael Hamberg

Boutredare, Godkänd bouppteckningsförrättare (SBF). Specialisering ekonomisk familjerätt.

Telefon 08-550 303 37,
Direkt 08-554 244 96

micael@sodertaljebegravningsbyra.se

Rebecca Jarméus

Boutredare, Godkänd bouppteckningsförrättare (SBF). Specialisering ekonomisk familjerätt.

Telefon 08-550 303 37,
Direkt 08-554 244 97

rebecca.jarmeus@sodertaljejuridik.se

Jessica Figueroa Renström

Boutredningssekreterare

Telefon 08-550 303 37

jessica@sodertaljebegravningsbyra.se