Företaget

Isacsons Begravningsbyrå
Isacsons Begravningsbyrå är helägt dotterbolag till Södertälje Begravningsbyrå som är Södertäljes äldsta begravningsbyrå och startade sin verksamhet 1906.

Vision
Att vara ett prisvärt alternativ utan att pruta på kvalitet och god service. Detta är möjligt genom det lokala företagets flexibilitet och personliga engagemang som kommer våra kunder till godo.

Samarbete
Våra samarbetspartners är i största utsträckning lokala företag. En medveten strategi som gynnar vår trakt och miljön.

Hitta till oss
Vår besöksadress är Grödingevägen 14 B i Tumba. Vi ligger i backen upp från centrum, mellan husen, med en svart skylt med auktorisationssymbol vid vägen.
Ring oss för vägbeskrivning 08-530 385 09.