Alfa 010

Urna av järn eller koppar.

Urnor Image

Urnor Image

Image: